MATERSKÁ ŠKOLA Sekurisova 10

Bratislava 

 

Základné informácie

Tlačivá

Plán

Triedy

Fotogaléria

OZ Sekurík

Kontakt

 

Naša materská škola je 4 - triedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu. V triedach pracujú :

1. trieda - ZAJAČIKY :  p.uč. Hrodeková Magdaléna

                                     p.uč. Mládeneková Jarmila

2. trieda -  MOTÝLIKY : p.uč.Takácsová Edita

                                     p.uč. Kunšteková Jana

3. trieda - ŽABKY :        p.riad. Balážová Anna

                                     p.uč. Mgr. Miková Silvia

4. trieda - JEŽKOVIA :  p.uč. Horňáková Ľudmila

                                     p.uč. Švecová Jana

O poriadok sa nám starajú p. Arvayová Helena a p. Reisnerová Oľga

Dobrotky nám varia p. Štefeková Emília a p.Molnárová Daniela.

Jedálniček nám vymýšľa p.Penevová Tatiana

Naša MŠ má veľkú záhradu, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská a preliezky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych aktivít, na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky. MŠ je umiestnená v účelovej budove, ktorá je dvojpodlažná. Prízemie predškolského zariadenia tvorí vstupná hala, dve triedy s príslušnými priestormi ( zajačiky a motýliky ), miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi ( žabky a ježkovia ), účelové priestory pre personál, zborovňa, riaditeľňa, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Poschodie má aj samostatný vchod, s prízemím ho spája vnútorné schodisko.

Jednotlivé miestnosti sú vymaľované pestrými a pastelovými farbami, ktoré priaznivo pôsobia na vývoj detí. MŠ je vybavená novým zariadením.

 
 
 

aktualizované 03.04. 2015