Kontakt na účely komunikácie:

 

PaedDr. Silvia Gabrielová

 

(poverená riadením MŠ)

 

0940 503 917

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefónne číslo na odhlasovanie detí zo stravy:

 

0944 754 301 alebo 02/32 101 654

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poplatky v šk. roku 2019/20

 


mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na 30€ (predškoláci neplatia)

č.ú.IBAN: SK40 0200 0000 0016 3559 9453

 

Od 1.9.2019

 

stravné a réžia (celodenné) pre dieťa materskej školy 39,00€ (20x1,45+10€)

stravné a réžia (bez olovrantu) pre dieťa materskej školy 34,20€ (20x1,21+10€)

 

Predškoláci platia len réžiu 10€

 

Réžiu uhrádza aj zákonný zástupca za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne ( § 8 ods. 3, písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež).

č.ú.IBAN: SK38 0200 0000 0016 3566 8359

 

Do poznámky prosíme napísať meno dieťaťa

 

Stravné treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci

 

VS je číslo triedy 1,2,3,4

 

Pri vklade na účet je potrebné platbu navýšiť o 3€ - poplatok za vklad

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Školský poriadok 2018/19 si môžete preštudovať
tu

Hodnotiacu správu MŠ za šk. rok 2017/18 si môžete pozrieť tu


 


Example pic
 

 

Najnovšie :