Kontakt na účely komunikácie:

 

PaedDr. Silvia Gabrielová

 

(Riaditeľka MŠ)

 

0940 503 917

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálne platný link na novú web stránku MŠ Sekurisova je:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zápis detí do MŠ Sekurisova na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

 

22. apríla (streda) a 23.apríla (štvrtok) od 15,00 - 17,00 h.

 

Online prihlasovanie do MŠ na školský rok 2019/2020 je od dnešného

 

dňa pozastavené. Na nový školský rok 2020/2021 bude online systém

 

spustený od 1.04.2020.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prosbu pána starostu RNDr.  Martina Zaťoviča o hlasovanie v súťaži o ihrisko

 

ŽIHADIELKO nájdete tu

 

Pridajte sa a pozvite aj priateľov, známych do facebookovej skupiny

 

DÚBRAVKA BOJUJE O ŽIHADIELKO 

 

https://www.facebook.com/groups/2961760457215126/?epa=SEARCH_BOX

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefónne číslo na odhlasovanie detí zo stravy:

 

02/32 101 654  a  0949 149 160

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poplatky v šk. roku 2019/20

 


mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na 30€ (predškoláci neplatia)

č.ú.IBAN: SK40 0200 0000 0016 3559 9453

 

Od 1.9.2019

 

stravné a réžia (celodenné) pre dieťa materskej školy 39,00€ (20x1,45+10€)

stravné a réžia (bez olovrantu) pre dieťa materskej školy 34,20€ (20x1,21+10€)

 

Predškoláci platia len réžiu 10€

 

Réžiu uhrádza aj zákonný zástupca za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne ( § 8 ods. 3, písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež).

č.ú.IBAN: SK38 0200 0000 0016 3566 8359

 

Do poznámky prosíme napísať meno dieťaťa

 

Stravné treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci

 

VS je číslo triedy 1,2,3,4

 

Pri vklade na účet je potrebné platbu navýšiť o 3€ - poplatok za vklad

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hodnotiacu správu MŠ za šk. rok 2018/19 si môžete pozrieť tu


 


Example pic
 

 

Najnovšie :