Triedne fotenie detí sa z dôvodu nízkeho počtu detí

 

presúva z 20.6.2019 (štvrtok) na 25.6.2019 (utorok).

 

Fotografie sa budú rozdávať 28.6.2019 (piatok). Prosíme

 

rodičov o zaplatenie fotografií vopred (24.-25.6.2019).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poplatky v šk. roku 2018/19

 

 

Príspevok ZRŠ


 - Z dôvodu prerokovania príspevku ZRŠ na plenárnej schôdzi dňa 7.3.2019 sa tento upravuje zo 120€/šk.rok na 80€/šk.rok. Preplatok zo sumy, ktorú ste uhradili vám bude vrátený triednymi učiteľkami. Ostatné info u tr. uč.

Vyúčtovanie príspevkov ZRŠ si môžete pozrieť tu


Od 1.4.2019 sa mení:


mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na 30€

č.ú.IBAN: SK40 0200 0000 0016 3559 9453

 

stravné a réžia (celodenné) pre dieťa materskej školy 36,80€

stravné a réžia (bez olovrantu) pre dieťa materskej školy 31,60€

 

Predškoláci platia len réžiu 10€

 

Réžiu uhrádza aj zákonný zástupca za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne ( § 8 ods. 3, písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež).

č.ú.IBAN: SK38 0200 0000 0016 3566 8359

 

Celé oznámenie nájdete tu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Školský poriadok 2018/19 si môžete preštudovať
tu

Hodnotiacu správu MŠ za šk. rok 2017/18 si môžete pozrieť tu

TELEFÓNNE ČÍSLO NA ODHLASOVANIE DETÍ JE :

0944 754 301
alebo 02/32 101 654
 


Example pic
 

 

Najnovšie :